องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ 28 มิ.ย. 2562 ]
2 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต 62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]
3 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) [ 12 เม.ย. 2562 ]
4 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 4 เม.ย. 2562 ]
5 โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2จากบ้านนายบรรลุ อินธิแสน ถึงสามแยกโนนงิ้วซอย 2 [ 19 มี.ค. 2562 ]
6 ร่างข้อบัญญัติ อบต หัวหนอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 5 มี.ค. 2562 ]
7 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2562 [ 24 ก.พ. 2562 ]
8 แจ้งรับโอน(ย้าย)ปลัด อบต. [ 8 ก.พ. 2562 ]
9 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]
10 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11