องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แนวทางปฎิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 ม.ค. 2564 ]
2 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 9 ม.ค. 2563 ]
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]
4 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ต.ค. 2562 ]
5 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ย. 542 ]
6 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ย. 542 ]