วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำปราสาทข้าว เพื่อใช้ในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมนางรำ จำนวน 70 คน เพื่อรำบวงสรวงในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดหาชุดนางรำ จำนวน 70 ชุดๆละ 350.-บาท ประกอบด้วย1.เสื้อ 2. ผ้าถุง 3.ผ้าขาวม้า/ผ้าสไบ 4.ดอกไม้ติดหน้าอก 5.ดอกไม้ติดผม เพื่อรำบวงสรวงในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดหาจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงและจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในพิธีงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 18 มกราคม 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพานบายศรี เพื่อใช้ในพิธีบวงสรวงงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กสถานที่ก่อสร้าง ภายในบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 จากหน้าบ้านนายกลม พรมมาซุย ถึงประปาของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลหัวหนอง 12 จุด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงานผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กท7114ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง