วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2563 ช่วงปิดเทอมสถานะการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19)ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง นมยู.เอช.ที (ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร)รสจืดจำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองนางขวัญ (จ่ายขาดเงินสะสม) สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ถึงโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติกฝาสวิง (สีแดง) ขนาด 100 ลิตร เพื่อรองรับขยะติดเชื้อหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าอนามัยตามหมู่บ้าน จำนวน 7 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ไปบ้านหนองทุ่ม สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นยา 4 จังหวะ ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง