องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ระดับองค์กร (แบบ ป.ค.4) [ 30 พ.ย. 542 ]
2 ระดับองค์กร (แบบ ป.ค.1) [ 30 พ.ย. 542 ]
3 แบบ ปค.5 (กองช่าง) [ 30 พ.ย. 542 ]
4 แบบ ปค.5 (สำนักปลัด) [ 30 พ.ย. 542 ]
5 แบบ ปค.5 (กองคลัง) [ 30 พ.ย. 542 ]
6 แบบ ปค.4 (กองช่าง) [ 30 พ.ย. 542 ]
7 แบบ ปค.4 (กองคลัง) [ 30 พ.ย. 542 ]
8 แบบ ปค.4 (สำนักปลัด) [ 30 พ.ย. 542 ]
9 ระดับองค์กร (แบบ ป.ค.5) [ 30 พ.ย. 542 ]
10 ระดับองค์กร (แบบ ป.ค.6) [ 30 พ.ย. 542 ]