องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2561 ]
2 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-25863 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2561 ]
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) [ 12 ต.ค. 2560 ]
4 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 พ.ค. 2560 ]
5 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 27 ก.ค. 2559 ]
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 [ 5 พ.ค. 2558 ]
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 [ 10 ต.ค. 2557 ]