องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]53
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]146
3 ประกาศใช้แผน ปี งปม. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]137
4 แผนงานงบกลาง ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]128
5 แผนงานการเกษตร ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]134
6 แผนงานการเกษตร ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]132
7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี งปม.2564 (3) [ 3 มี.ค. 2564 ]134
8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]126
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]132
10 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]131
11 แผนงานเคหะและชุมชน ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]128
12 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]124
13 แผนงานสาธารณสุข ปีงปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]136
14 แผนงานสาธารณสุข ปีงปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]134
15 แผนงานการศึกษา ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]136
16 แผนงานการศึกษา ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]133
17 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]142
18 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]135
19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]129
20 ส่วนที่ 2 ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]136
 
หน้า 1|2|3