องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
สปสช.ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการคัดลองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยวิธีFIT [ 30 ก.ย. 2565 ]56
2 โครงการตรวจค้นหาคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก [ 30 ก.ย. 2565 ]42
3 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล [ 30 ก.ย. 2565 ]39
4 โครงการส่งเสริมแม่เฝ้าระวังลูกเพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด [ 30 ก.ย. 2565 ]38
5 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโลคMetabolic ในประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป [ 30 ก.ย. 2565 ]43
6 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 30 ก.ย. 2565 ]44
7 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อวัยทีนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว [ 30 ก.ย. 2565 ]40
8 รายงานโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา [ 30 ก.ย. 2565 ]44
9 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้ยาปลอกภัยในชุมชน [ 30 ก.ย. 2565 ]48
10 โครงการนวดแผนไทยในสถานบริการและขยายบริการสู่ชุมชน รพสต.หัวหนอง [ 30 ก.ย. 2565 ]43
11 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า [ 30 ก.ย. 2565 ]39
12 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยหลักสูตรการแพทย์วิถีธรรม [ 30 ก.ย. 2565 ]49
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคท้องถิ่นรักษ์โลก [ 30 ก.ย. 2565 ]42
14 รายงานสำรวจตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2565 ]39
15 โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจAntigen Test Kit (ATK) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง [ 30 ก.ย. 2565 ]46
16 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการมูลฝอยขยะอินทรีย์(ขยะเปียก) [ 30 ก.ย. 2565 ]51
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2565 ]44
18 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2565 ]44
19 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2) [ 30 ก.ย. 2565 ]43
20 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2565 ]36
21 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนองครั้งที่ 4-2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]41
22 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนองครั้งที่ 3-2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]37
23 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนองครั้งที่ 2-2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]40
24 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนองครั้งที่ 1-2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]44
25 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]177
26 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยหลักสูตรการแพทย์วิถีธรรม ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]181
27 โครงการตรวจค้นหาคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.หัวหนอง ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]149
28 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]135
29 โครงการนวดแผนไทยในสถานบริการและขยายบริการสู่ชุมชน รพ.สต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]140
30 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน รพ.สต.หัวหนอง ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]171
31 โครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]180
32 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล รพ.สต.หัวหนอง ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]134
33 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรค Metabolic ในประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]185
34 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีน ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]135
35 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]134
36 โครงการนวดแผนไทยในสถานบริการและขยายบริการสู่ชุมชน รพ.สต หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]143
37 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรค Metabolic ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]178
38 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]205
39 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]132
40 โครงการส่งแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอด ปีงบประมาณ2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 30 ก.ย. 2563 ]128
 
หน้า 1|2