องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2566 ]37
2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]46
3 มาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน [ 20 ม.ค. 2566 ]39
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2566 ]52
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2566 ]48