องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ITA


ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง