องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]21
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]33
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]38
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 1 มี.ค. 2566 ]41
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]180
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]260
7 ประกาศใช้แผน ปี งปม. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]257
8 แผนงานงบกลาง ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]248
9 แผนงานการเกษตร ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]281
10 แผนงานการเกษตร ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]298
11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี งปม.2564 (3) [ 3 มี.ค. 2564 ]292
12 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]247
13 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]255
14 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]249
15 แผนงานเคหะและชุมชน ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]240
16 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]241
17 แผนงานสาธารณสุข ปีงปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]251
18 แผนงานสาธารณสุข ปีงปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]262
19 แผนงานการศึกษา ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]252
20 แผนงานการศึกษา ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]281
21 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]254
22 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]242
23 แผนงานบริหารงานทั่วไป ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]236
24 ส่วนที่ 2 ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]253
25 ส่วนที่ 1 ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]229
26 คำนำ/สารบัญ ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]221
27 ปกแผน ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]209
28 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]200
29 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]201
30 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]196
31 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]190
32 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]208
33 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]202
34 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]196
35 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]200
36 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]206
37 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]195
38 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]202
39 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]196
40 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]200
 
หน้า 1|2