องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]143
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]219
3 ประกาศใช้แผน ปี งปม. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]216
4 แผนงานงบกลาง ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]208
5 แผนงานการเกษตร ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]233
6 แผนงานการเกษตร ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]245
7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี งปม.2564 (3) [ 3 มี.ค. 2564 ]238
8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]205
9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]213
10 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]209
11 แผนงานเคหะและชุมชน ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]203
12 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]204
13 แผนงานสาธารณสุข ปีงปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]214
14 แผนงานสาธารณสุข ปีงปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]221
15 แผนงานการศึกษา ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]212
16 แผนงานการศึกษา ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]225
17 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]213
18 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]205
19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]200
20 ส่วนที่ 2 ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]216
 
หน้า 1|2|3