องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือนแรก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือนแรก
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง