องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การเบิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อพิจารณารายงานติดตามแผน (29พ.ย.65 เวลา 09.30 น.) [ 3 เม.ย. 2566 ]20
2 การประชุมประชาคมโครงการบริหารจัดการที่ดิน (22ธ.ค.65 เวลา 10.00 น.) [ 3 เม.ย. 2566 ]5
3 การประชุมประชาคมโครงการบริหารจัดการที่ดิน (22ธ.ค.65 เวลา 19.00 น.) [ 3 เม.ย. 2566 ]5
4 การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (31ม.ค.66 เวลา 09.30 น.) [ 3 เม.ย. 2566 ]27
5 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 13 มี.ค. 2566 ]12
6 การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฯ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 13 มี.ค. 2566 ]15
7 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 1 [ 13 มี.ค. 2566 ]10
8 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 2 [ 13 มี.ค. 2566 ]5
9 การประชุมสรุปผลการลงพื้นที่สำรวจที่สาธารณประโยชน์ [ 7 มี.ค. 2565 ]90
10 การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการสำรวจที่สาธารณะประโยชน์ [ 14 ก.พ. 2565 ]97
11 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (66 -70) [ 20 ก.ย. 2564 ]160
12 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70) [ 6 ก.ย. 2564 ]112
13 การประชาคมตำบลเพื่อพิจารณารับรถย่อยกิ่งไม้ [ 3 มี.ค. 2564 ]140
14 การประชุม คกก.พัฒนาร่วมกับประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2564 ]218
15 การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]165