องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การเบิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (31ม.ค.66 เวลา 09.30 น.)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (31ม.ค.66 เวลา 09.30 น.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง