องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การเบิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง