องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเดินทางไปราชการ ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]2
22 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (2) [ 8 พ.ค. 2563 ]3
23 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (1) [ 8 พ.ค. 2563 ]2
24 รายงานการจัดทำโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]1
25 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]3
26 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]2
27 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]2
28 ประกาศแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 24 เม.ย. 2563 ]2
29 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 24 เม.ย. 2563 ]2
30 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]1
31 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 มี.ค. 2563 ]1
32 ตอบรับโอน ต.นักวิชาการศึกษา [ 10 มี.ค. 2563 ]1
33 สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา [ 9 มี.ค. 2563 ]2
34 รายงานการบรรจุแต่งตั้ง ต.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 6 ก.พ. 2563 ]1
35 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]1
36 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]1
37 มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.หัวหนอง ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]3
38 ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้ง ต.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 16 ม.ค. 2563 ]1
39 การจัดทำประมวลจริยธรรม 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]1
40 รายงานผลการศึกษาดูงาน ปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]1
 
|1หน้า 2|3