องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]5
2 รายงานสรุปผลตามแผน ปปช. 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]7
3 สรุปผลการดำเนินการ 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]78
4 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต 64 [ 22 เม.ย. 2565 ]98
5 โครงการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]138
6 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]143
7 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2653 [ 3 มี.ค. 2564 ]137
8 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเคลื่อนที่ ประจำปี งปม.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]179
9 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน "เศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี งปม.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]142
10 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน "กิจกรรมโตไปไม่โกง" ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]153
11 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต 62 [ 30 พ.ย. 542 ]150
12 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2652 [ 30 พ.ย. 542 ]143