องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]
2 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]
3 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2653 [ 3 มี.ค. 2564 ]
4 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเคลื่อนที่ ประจำปี งปม.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]
5 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน "เศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี งปม.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]
6 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน "กิจกรรมโตไปไม่โกง" ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]
7 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต 62 [ 30 พ.ย. 542 ]
8 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2652 [ 30 พ.ย. 542 ]