องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 22 เม.ย. 2567 ]5
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]5
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 เม.ย. 2567 ]6
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]7
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]6
6 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]40
7 รายงานสรุปผลตามแผน ปปช. 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]45
8 สรุปผลการดำเนินการ 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]124
9 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต 64 [ 22 เม.ย. 2565 ]137
10 โครงการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]180
11 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]201
12 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2653 [ 3 มี.ค. 2564 ]179
13 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเคลื่อนที่ ประจำปี งปม.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]223
14 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน "เศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี งปม.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]191
15 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน "กิจกรรมโตไปไม่โกง" ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]228
16 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต 62 [ 30 พ.ย. 542 ]193
17 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2652 [ 30 พ.ย. 542 ]188