องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง