องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง