องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน และระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลหัวหนอง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน และระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลหัวหนอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง