องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]20
2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]21
3 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]21
4 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]20
5 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]20
6 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]20
7 คำสั่งให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเดินทางไปราชการ ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]20
8 รายงานผลการเดินทางไปราชการ ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]18
9 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]18
10 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]19
11 มอบอำนาจผู้บริหาร [ 26 ธ.ค. 2562 ]20