องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


คำสั่งให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเดินทางไปราชการ ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเดินทางไปราชการ ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง