องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (21 ก.พ.66) [ 23 ก.พ. 2566 ]27
2 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 (9 ก.พ.66) [ 13 ก.พ. 2566 ]27
3 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 2 (27ธ.ค.65) [ 29 ธ.ค. 2565 ]75
4 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (13 ธ.ค.65) [ 19 ธ.ค. 2565 ]51
5 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 (20 ก.ย.65) [ 22 ก.ย. 2565 ]47
6 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 3 (9 ก.ย.65) [ 12 ก.ย. 2565 ]55
7 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 (30 ส.ค.65) [ 31 ส.ค. 2565 ]50
8 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (19 ส.ค.65) [ 22 ส.ค. 2565 ]66
9 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 (4 ก.ค.65) [ 7 ก.ค. 2565 ]87
10 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 (24 มิ.ย. 65) [ 27 มิ.ย. 2565 ]53
11 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (18 ม.ค.65) [ 20 ม.ค. 2565 ]62
12 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 (14 ม.ค.65) [ 17 ม.ค. 2565 ]52
13 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (12 พ.ค. 65) [ 14 ม.ค. 2565 ]52
14 การประชุมสภาครั้งแรก (5 ม.ค. 2565) [ 6 ม.ค. 2565 ]85
15 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 3 (27ก.ย.64) [ 30 ก.ย. 2564 ]163
16 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 (21ก.ย.64) [ 24 ก.ย. 2564 ]169
17 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (17ก.ย.64) [ 20 ก.ย. 2564 ]159
18 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 (27ส.ค.64) [ 31 ส.ค. 2564 ]164
19 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 (18ส.ค.64) [ 23 ส.ค. 2564 ]160
20 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 (16ส.ค.64) [ 18 ส.ค. 2564 ]167
21 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 (2ส.ค.64) [ 4 ส.ค. 2564 ]158
22 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 (29ก.ค.64) [ 2 ส.ค. 2564 ]162
23 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (14พ.ค.64) [ 17 พ.ค. 2564 ]168
24 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 (15ก.พ.64) [ 17 ก.พ. 2564 ]166
25 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 (11ธ.ค.62) [ 16 ธ.ค. 2562 ]256
26 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 (22ต.ค.62) [ 25 ต.ค. 2562 ]263
27 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 (27ส.ค.62) [ 30 ส.ค. 2562 ]269
28 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 (15ส.ค.62) [ 19 ส.ค. 2562 ]255
29 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562ครั้งที่2 (24มิ.ย.62) [ 27 มิ.ย. 2562 ]258
30 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562ครั้งที่1 (14มิ.ย.62) [ 17 มิ.ย. 2562 ]260
31 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 (14พ.ค.62) [ 16 พ.ค. 2562 ]261
32 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 (7มี.ค.62) [ 11 มี.ค. 2562 ]268
33 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 (12ก.พ.62) [ 14 ก.พ. 2562 ]267