องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบ ปค.4 (กองช่าง) [ 30 ก.ย. 2562 ]258
2 แบบ ปค.4 (กองคลัง) [ 30 ก.ย. 2562 ]254
3 แบบ ปค.4 (สำนักปลัด) [ 30 ก.ย. 2562 ]255
4 ระดับองค์กร (แบบ ป.ค.4) [ 30 พ.ย. 542 ]260
5 ระดับองค์กร (แบบ ป.ค.1) [ 30 พ.ย. 542 ]258
6 แบบ ปค.5 (กองช่าง) [ 30 พ.ย. 542 ]265
7 แบบ ปค.5 (สำนักปลัด) [ 30 พ.ย. 542 ]254
8 แบบ ปค.5 (กองคลัง) [ 30 พ.ย. 542 ]253
9 ระดับองค์กร (แบบ ป.ค.5) [ 30 พ.ย. 542 ]252
10 ระดับองค์กร (แบบ ป.ค.6) [ 30 พ.ย. 542 ]252