องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (กองคลัง)
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]43
2 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก [ 3 เม.ย. 2566 ]44
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]40
4 รางานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 31 มี.ค. 2566 ]43
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]78
6 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (กองคลัง) ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]58
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]159
8 รายงานผลตามแผนการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]173
9 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2564 (งานการเงินและบัญชี) [ 30 ต.ค. 2563 ]232
10 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2564 (งานพัฒนาจัดเก็บรายได้) [ 22 ต.ค. 2563 ]221
11 แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]186
12 ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]182
13 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2563 (งานการเงินและบัญชี) [ 10 มิ.ย. 2563 ]197
14 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างประจำปี [ 17 ต.ค. 2562 ]186
15 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2563 (งานพัฒนาจัดเก็บรายได้) [ 30 พ.ย. 542 ]251