องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 (1) [ 12 ธ.ค. 2565 ]35
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 (2) [ 12 ธ.ค. 2565 ]33
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 (3) [ 12 ธ.ค. 2565 ]34
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 (4) [ 12 ธ.ค. 2565 ]31
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (ปก) [ 29 มี.ค. 2565 ]120
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (มิติที่ 2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ [ 29 มี.ค. 2565 ]133
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บทสรุปผู้บริหาร) [ 29 มี.ค. 2565 ]153
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (คำนำ) [ 29 มี.ค. 2565 ]119
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (สารบัญ) [ 29 มี.ค. 2565 ]133
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บทที่1 บทนำ) [ 29 มี.ค. 2565 ]156
11 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป) [ 29 มี.ค. 2565 ]121
12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ) [ 29 มี.ค. 2565 ]148
13 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล) [ 29 มี.ค. 2565 ]125
14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บทที่ 5 สรุปอภิปรายงานผล) [ 29 มี.ค. 2565 ]134
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บรรณานุกรม) [ 29 มี.ค. 2565 ]156
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (ภาคผนวก) [ 29 มี.ค. 2565 ]116
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (แบบสอบถาม) [ 29 มี.ค. 2565 ]123
18 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (ภาพลงพื้นที่) [ 29 มี.ค. 2565 ]129
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 [ 29 มี.ค. 2565 ]120
20 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]154
21 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]166