องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองนำโดยท่านนายกสมทรรศน์ หมื่นแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  คุณธรรม  จริยธรรม และความสามัคคี  ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.พุทธสถานลานมิ่งเมืองไผ  อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562