องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


จัดฝึกอบรมในวันที่  23  มกราคม  2562  ณ  โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  บรรยายโดยวิทยากรจาก สนง.ปปช.ขอนแก่น