องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2562  ณ  โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  และศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มจิ้งหรีดไพจิตรบ้านไผ่  ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น