องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการเสริมสร้างความซื่อัตย์สุจริตในการต่อต้านการทุจริต ปี งปม.2562


จัดฝึกอบรมในวันที่  25  เมษายน  2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  คณะผู้บริหาร  พนักงาน  สมาชิกสภา  และผู้นำชุมชนตำบลหัวหนอง