องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ผลการประเมินระดับคุณภาพAA


วันที่13กันยายน2565 นายสมศักดิ์ มาซา นายก อบต.หัวหนอง พ้อมด้วยนายวิโรจน์ ทาตา เลขาฯนายก รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2565 (ผลการประเมินระดับคุณภาพAA) ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

2022-10-21
2022-10-12
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13