องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


รวมกิจกรรมปลูกป่ากับชุมชน เพื่อสร้างความสัมผันธ์ระหว่างองค์กรเเละชาวบ้าน


วัน อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นาย.สมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของอำเภอบ้านไผ่ รวมกิจกรรมปลูกป่ากับชุมชน เพื่อสร้างความสัมผันธ์ระหว่างองค์กรเเละชาวบ้านได้เกิดความสมัคคีเเละให้ป่าไม้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ณ.โคกหนองโน ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น

2022-08-10
2022-08-08
2022-08-07
2022-08-05
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-05
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-20