องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยื่นตามหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ เเก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนเเก่นไม่ทอดทิ้งกัน


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.25 น. นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง พร้อมด้วยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านไผ่ ออกตรวจเยี่ยมประชาชนตามนโยบาย "การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยื่นตามหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ เเก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนเเก่นไม่ทอดทิ้งกัน" ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนเเก่น

2022-10-21
2022-10-12
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13