องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


การประชุมคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เเละ เเนวทางการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570


วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นาย สมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เเละ เเนวทางการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมเเก้ปัญหา ปรึกษาหารือเเลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเเก้ปัญหาในพื้นที่ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนเเก่น

2022-06-29
2022-06-28
2022-06-20
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-16
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-13