องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่


วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์  มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ปรึกษากองทุนฯ และอนุกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เพื่อรายงานฐานะการเงิน การติดตามผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ของหน่วยงานที่กองทุนฯให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ  2565

2022-08-10
2022-08-08
2022-08-07
2022-08-05
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-05
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-20