องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


กิจกรรม"ผ้าป่าต้นไม้" เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่า


นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และนางสาวเบญจวรรณ ศิริพรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดพิธีในการปลูกป่าในท้องถิ่นของเรา และได้ร่วมลงประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ขอเรียนเชิญ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรม"ผ้าป่าต้นไม้" เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่า บ้านโคกหนองม่วง วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-10.00น. ณ บ้านหนองร้านหญ้า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

2022-08-10
2022-08-08
2022-08-07
2022-08-05
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-05
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-20