องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ประชุมปรึกษาหารือ เเละเเจ้งเเนวทางการปฎิบัติ


ด้วยอำเภอบ้านไผ่ มีข้อราชการเร่งด่วนที่จะปรึกษาหารือ  เเละเเจ้งเเนวทางปฏิบัติร่วมกันจึงขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เเละปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เข้าร่วมประชุมในวันที่ 9  มิถุนายน  พ.ศ.2565  ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเเคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนเเก่น

2022-08-10
2022-08-08
2022-08-07
2022-08-05
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-05
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-20