องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวค


วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565

นำโดย นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฎิญาณตน

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ เป็นการนสร้างวัฒน์ธรรม องค์กรของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ของหน่อยงานมีทัศนคติที่ดี มีค่านิยมในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30