องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ประจำปี พ.ศ.2565


วันพุธที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.ท่านนายก/ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น/ท่านปลัด /รองปลัด/หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง/ข้าราชการ/และพนักงานจ้างเข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

มีการติดามผลการปฎิบัติงาน รายงานอุปสรรค อย่างต่อเนื่อง

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30