องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30 น.


วันที่ 17 มกราคม 2565 ท่านนายกสมศักดิ์ มาซา นายกอบต.และรองนายกอบต. ผู้ช่วยผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งนี้

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30