องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30 น.


วันที่ 17 มกราคม 2565 ท่านนายกสมศักดิ์ มาซา นายกอบต.และรองนายกอบต. ผู้ช่วยผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งนี้

2023-09-18
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-17
2023-07-26
2023-07-25
2023-06-28
2023-06-27
2023-06-26