องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


นาย สมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ลงพื้นที่ร่วมกับ นาย ประจักษ์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่


วันที่ 11 ก.พ.2565

นาย สมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ลงพื้นที่ร่วมกับ นาย ประจักษ์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการสร้างคอกวัว ในพื้นที่บ้าน บ่อกระถิน ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เวลา10.30 น.

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30