องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง


นายสมศักดิ์  มาซา  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ร่วมประชุมเพื่อพิจารณานโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) และจัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตจำนงของพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ในการ"งดการให้  ไม่รับของขวัญ  รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด  ในทุกเทศกาลเพื่อสร้างค่านิยม  วัฒนธรรมองค์กร  ในการทำงานอย่างโปร่งใส  ในวันที่  14 มกราคม  2565  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30