องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


กิจกรรม ลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการ สัวต์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ 2564


วันที่27- 30 ก.ค 2564 กิจกรรมฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้า

หมู่ที่ 1ถึง หมู่ที่ 6 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30