องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ทีมงานสาธารณสุข  สำนักปลัด ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บ้านผู้ติดเชื้อ บ้านโนนข่า ม.4 และ สถานที่กักกัน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอ


วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 นำโดยนายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง พร้อมกับทีมงานสาธารณสุข  สำนักปลัด ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บ้านผู้ติดเชื้อ บ้านโนนข่า ม.4 และ สถานที่กักกัน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30