องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 4 บ้านโนข่า และหมู่ 5 บ้านหนองร้านหญ้า ตำบล หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหัด ขอนแก่น


วันที่ 27 ก.ค 2564 งานสาธารณสุข ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 4 บ้านโนข่า และหมู่ 5 บ้านหนองร้านหญ้า ตำบล หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหัด ขอนแก่น

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30