องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 น. นำโดยนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30