องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


โครงการวิสาขะบูชา 64 โดยมีนาง นางสุภาพร สายสุด ปลัดอาวุโส เป็นประธาน ร่วมเวียนเทียน เวลา18.00 น.


วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงการวิสาขะบูชา 64 โดยมีนาง นางสุภาพร สายสุด ปลัดอาวุโส เป็นประธาน ร่วมเวียนเทียน เวลา18.00 น.