องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


งานบุญประจำปี นมัสการปิดทอง วัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง ประจำปี 2564 เริ่ม วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2564


วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม งานบุญประจำปี นมัสการปิดทอง วัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง ประจำปี 2564 เริ่ม วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2564