องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


มอบหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้านหนองนาวัว หมู่ 3 ตำบลหัวหนอง บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30น.

นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ทีมงาน โม บ้านไผ่ หรือ ข่าวคนบ้านไผ่ มอบหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้านหนองนาวัว หมู่ 3 ตำบลหัวหนอง บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น