องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดย นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาเป็นประธานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่ 1


วันที่ 14พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดย นายสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาเป็นประธานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่ 1

 

โดยมี นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ด้วย

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น