องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


งานฌาปนกิจ แม่ พิม มณฑา ณ วัดโพธิ์กลาง(บ้านเกิ้ง) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น


วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานฌาปนกิจ แม่ พิม มณฑา ณ วัดโพธิ์กลาง(บ้านเกิ้ง) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น